Nedostatok zinku vo výžive

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E60

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus