Nedostatok vápnika vo výžive

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E58

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus