Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E569

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E56 - Nedostatok iných vitamínov

 


 

comments powered by Disqus