Nedostatok vitamínu E

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E560

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E56 - Nedostatok iných vitamínov

 


 

comments powered by Disqus