Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E539

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E53 - Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B

 


 

comments powered by Disqus