Iný prejav nedostatku tiamínu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E518

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E51 - Nedostatok tiamínu

 


 

comments powered by Disqus