Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E509

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E50 - Nedostatok vitamínu A

 


 

comments powered by Disqus