Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E507

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E50 - Nedostatok vitamínu A

 


 

comments powered by Disqus