Nedostatok vitamínu A s xeroftalmickými jazvami rohovky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E506

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E50 - Nedostatok vitamínu A

 


 

comments powered by Disqus