Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E503

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E50 - Nedostatok vitamínu A

 


 

comments powered by Disqus