Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E501

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E50 - Nedostatok vitamínu A

 


 

comments powered by Disqus