Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E299

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E29 - Porucha činnosti semenníkov

 


 

comments powered by Disqus