Iná porucha funkcie semenníkov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E298

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E29 - Porucha činnosti semenníkov

 


 

comments powered by Disqus