Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová insuficiencia)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E283

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E28 - Porucha činnosti vaječníkov

 


 

comments powered by Disqus