Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E281

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E28 - Porucha činnosti vaječníkov

 


 

comments powered by Disqus