Iná choroba nadobličiek, bližšie určená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E278

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E27 - Iné choroby nadobličiek

 


 

comments powered by Disqus