Primárny hyperaldosteronizmus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E260

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E26 - Hyperaldosteronizmus

 


 

comments powered by Disqus