Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E259

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E25 - Adrenogenitálny syndróm

 


 

comments powered by Disqus