Iná adrenogenitálna porucha

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E258

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E25 - Adrenogenitálny syndróm

 


 

comments powered by Disqus