Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E250

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E25 - Adrenogenitálny syndróm

 


 

comments powered by Disqus