Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E244

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E24 - Cushingov syndróm

 


 

comments powered by Disqus