Cushingov syndróm vyvolaný liekom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E242

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E24 - Cushingov syndróm

 


 

comments powered by Disqus