Nelsonov syndróm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E241

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E24 - Cushingov syndróm

 


 

comments powered by Disqus