Akromegália a pituitárny gigantizmus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E220

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E22 - Hyperfunkcia podmozgovej žľazy (hypofýzy)

 


 

comments powered by Disqus