Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E215

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E21 - Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz

 


 

comments powered by Disqus