Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E214

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E21 - Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz

 


 

comments powered by Disqus