Hypoparatyreóza, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E209

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E20 - Hypoparatyreóza

 


 

comments powered by Disqus