Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E079

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E07 - Iné choroby štítnej žľazy

 


 

comments powered by Disqus