Dyshormonogénna struma (hrvoľ)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E071

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E07 - Iné choroby štítnej žľazy

 


 

comments powered by Disqus