Tyreoiditída, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E069

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E06 - Zápal štítnej žľazy - tyreoiditída

 


 

comments powered by Disqus