Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E041

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E04 - Iná netoxická struma

 


 

comments powered by Disqus