Poinfekčná hypotyreóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E033

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E03 - Iné hypotyreózy

 


 

comments powered by Disqus