Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E032

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E03 - Iné hypotyreózy

 


 

comments powered by Disqus