Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E012

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E01 - Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace s nedostatkom jódu a podobné ochorenia

 


 

comments powered by Disqus