Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E002

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E00 - Vrodený syndróm nedostatku jódu

 


 

comments powered by Disqus