Čo sa môže stať v meste

V meste trávime veľa času, či už sa jedná o prácu, nákupy a alebo poznávanie nových krásnych oblastí. V meste sa môžu prihodiť situácie, ktoré sú typické pre ruch mesta či horúce asfaltové cesty. V tomto článku si popíšeme najčastejšie úrazy či nebezpečné život ohrozujúce stavy, ktoré sa môžu stať v centre akéhokoľvek mesta.

Prvá pomoc v meste

Úpal

Poznáte to asi všetci, idete preplneným MHD alebo klasickým autobusom, klimatizácia moc nefunguje a vy musíte ešte 20 minút stáť. Práve v týchto prípadoch vzniká najčastejšie úpal. Ak takto niekto v autobuse omdlie, hneď ho vytiahnite na vzduch do tieňa, zdvihnite mu nohy. Môžete mu mokrú látkou utierať tvár, akonáhle nadobudne vedomie, dajte mu napiť. Počas týchto úkonov volajte ZZS.

Zrážka autom

Nielen nepozornosť detí, ale aj ponáhľajúcich ľudí vedie ku konfliktu s vozidlom, ktoré ide síce v obci maximálne 50 km, ale aj tak je to veľmi nebezpečné a v niektorých prípadoch smrteľné zranenie. Ak ste svedkami tohto stretu, okamžite volajte ZZS a přispěchejte k zranenému ak dýcha, radšej s ním nehýbte (vysoká pravdepodobnosť zranenia chrbtice). Je tiež dobré zaúkolovat ostatných, aby sa snažili riadiť dopravu a vám nehrozil ďalšie stret. Pri strate vedomia a dýchania zahájte neodkladnú resuscitáciu. Ak poranený dýcha a komunikuje nechajte ho ležať na zemi a prikryte ho kusom oblečenia alebo deky a počkajte príchodu ZZS. Vnútorné zranenia nemusí byť hneď zjavná, ale sú veľmi závažné.

Kolaps

Podobne ako je tomu u úpalu sú kolapsové stavy v centre mesta časté. Ide o situácie súvisiace so stresom, nedostatočným pitným režimom a psychickými poruchami z veľkého množstva ľudí. Akonáhle uvidíte, že nejaký človek náhle stratil vedomie a spadol, nesnažte sa ho hneď dvíhať, ale nechce ho ležať, zdvihnite mu nohy a privolajte ZZS. Akonáhle nadobudne vedomie, skúste sa ho opýtať čo sa mu stalo a či vie kde je. Môžete mu dať po malých dúškoch napiť vody. Odporučte mu, aby sa nedvíhal a alebo sa zdvíhal len veľmi opatrne a len do sedu. Ukľudňujte postihnutého a počkajte príchodu ZZS.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus