Chrípkové epidémie

V posledných dňoch sa na nás zo všetkých strán valí varovanie pred možnými epidémiami chrípky. Nič zvláštneho, hovoríte si, pretože epidémie chrípky tu máme každým rokom. Avšak, v histórii boli aj prípady veľmi silných epidémií, ktoré priniesli aj veľa obetí na životoch. Epidémie však prebiehajú vždy približne rovnako.

Chrípková epidémia

Tak, ako sa vyvíja všetky ostatné organizmy, sa vyvíja tiež vírusy, tie chrípkové nevynímajúc. Dochádza k rôznym mutáciám, ktoré umožňujú vznik nových a nových nákaz. Mutácia je prirodzená reakcia vírusu na zistené protilátky. V okamihu, kedy si populácia vytvorí dostatočne silné protilátky pre potlačenie jedného druhu chrípky, potom dôjde k mutácii - vírus sa vyvinie tak, že dokáže imunitný systém opäť prekonať.

U mutácií rozlišujeme medzi posunom, ktorý má iba malé následky, a zlomom, ktorý dokáže vyvolať rozsiahlu pandémiu. U posunu dôjde len k malej zámene v štruktúre vírusu. Zlom potom znamená, že sa vyvinie úplne nová odroda vírusu. Práve takto vznikli vírusy vtáčej a prasacej chrípky prenosné na človeka.

Vážnejšie vírusy chrípky typu A, medzi ktoré patrí aj vtáčia chrípka, vyvolávajú silnejší epidémie a pandémie. K vývojům dochádza približne v desaťročných cykloch - tak, ako to môžeme pozorovať u vtáčej chrípky, ktorá sa naposledy prejavila vo väčšej miere v roku 2007.

Na stranu druhú, chrípkové vírusy typu B označujeme ako bežnú chrípku a jedná sa o vírusy, ktoré spôsobujú každoročné opakujúce sa chrípkovej epidémie. Prečo sa ale chrípka šíri tak rýchlo? Pretože k jej rozšíreniu stačí skutočne málo.

Prenos vírusu prebieha vzduchom, presnejšie povedané kvapôčkovou infekciou. Stačí byť nakazený, kýchnuť či zakašlať v prítomnosti iného človeka, a nákaza už je takmer istú záležitosťou.

Rovnako rýchlo, ako epidémia príde, ale tiež odznie. Dôvod je prostý. Chrípkové vírusy sú závislé na vlhkosti vzduchu a tiež na UV žiareniu. Všeobecne sa im lepšie darí v zimnom období, kedy je vzduch suchý a žiarenie je minimálne. Čo v praxi znamená, že s prvým oteplením začnú príznaky epidémie odznievať.

Autor: symptomy.sk

 


 

comments powered by Disqus