Choroba z povolania

Už mnohokrát sa zmenil zákon na kvalifikáciu chorôb z povolania. Jedná sa o veľmi zložité rokovanie, ktoré sa vám pokúsime v tomto článku priblížiť. Uvedieme pár príkladov tých najznámejších chorôb z povolania a ako máte postupovať, aby vaše choroba či úraz bola vedená ako choroba z povolania. Nebuďte pasívny a chcite to, na čo máte nárok.

Bohužiaľ, ešte stále slovenské zákony neuznávajú psychické choroby, ako prejav choroby z povolania. Takže syndróm vyhorenia, depresie či iné psychické problémy stále nie sú na zozname chorôb z povolania.

V roku 2015 bol vydaný zoznam chorôb, ktoré sú zoradené do 6 rôznych skupín, pod ktoré spadajú. Ak teda máte nejaké ochorenie, ktoré sa vzťahuje do týchto skupín, máte vyhrané a môžete po zamestnávateľovi žiadať náhradu a adekvátny počet dní neschopenky.

6 skupín choroby z povolania:

  • kožné
  • chemické látky
  • fyzikálne faktory
  • dýchacie cesty, pohrudnice a pobrušnice
  • prenosné a parazitárne
  • iné faktory a činitelia

Do každej skupiny spadá veľké množstvo rôznych chorôb. Je veľmi dôležité, aby ste chorobu naozaj dostali v priebehu povolania. Robia sa rôzne posudky, a ak sa príde na to, že choroba nemá s vašim povolaním nič spoločné, bude to nepríjemné hlavne pre vás.

Ak si ste istí, že vaša choroba vychádza z vášho povolania, je dôležité obrátiť sa na vášho obvodného lekára. Ten vás pošle na špecializované pracovisko, ktoré môže posudky na choroby z povolania vydávať a vykonávať. Pri neuznanie choroby z povolania sa môžete samozrejme odvolať, do 10 dní.

Máte právo na to, že ak už nemôžete vykonávať svoje povolanie z dôvodu toho, že máte chorobu z povolania, musí vám dať zamestnávateľ výpoveď s odstupným vo výške minimálne 12 násobku vašej priemernej mzdy. Zamestnávateľ vás tiež môže preradiť na inú prácu, ktorá vám nebude spôsobovať uznanú chorobu z povolania. Odstupné nemôžete podľa zákonu odmietnuť.

Zamestnávateľ je povinný vám poskytnúť náhradu za bolesť, stratu na zárobku, náklady na liečenie a vecnú škodu. Ak maródujete a je vám uznaná choroba z povolania, zamestnávateľ vám bude vyplácať rozdiel medzi vaším priemerným mesačným platom a nemocenskú, mesačný zárobok sa musí vyrovnať tak, aby bol ako normálny váš mesačný plat. Ak máte zmluvu na dobu určitú, zaniká táto náhrada s dátumom ukončenia zmluvy. Ak sa ale predpokladá, že ak by ste nemali chorobu z povolania a ďalej by ste mohli pracovať na pôvodnom mieste, odškodné sa platí až do skončenia neschopenky.

Bodové hodnotenie na bolestné určuje lekár, v súčasnosti je výška čiastky 120 Sk za 1 bod.

Každý prípad sa posudzuje individuálne, je veľmi dôležité, aby ste svoju chorobu nepodceňovali a ak pracujete s chemickými látkami a máte problém s dýchaním alebo vyrážkou je na mieste zájsť si k lekárovi a zabezpečiť si bezproblémové maródovanie. Obvodný lekár vám všetko vysvetlí a poradí čo a ako máte robiť a kam ísť.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus