Tenké črevo

Po dvanástnika (duodene) pokračuje tenké črevo do oddielu menom lačník (jejunum), ktoré je dlhé viac ako 1,5 metrov. Treťou časťou tenkého čreva je bedrovník (ileum) meracie približne meter.

Anatomie

Súvisiace choroby

Hlavnou funkciou tenkého čreva na rozdiel od hornej časti tráviaceho traktu, kde prebieha hlavne trávenie, je vstrebávanie živín z čreva do krvného obehu, preto je črevo aj bohato cievne zásobené. Avšak aj tu ešte dochádza k "dotrávení" niektorých zložiek potravy. Z toho vyplýva, že je potrebné, aby bola resorbčným plocha čo najväčšia, preto ona dĺžka čreva a zväčšenie resorbčným plochy záhyby, klky a mikroklky, ktoré vytvára podobu jemného kefy. Týmto mechanizmom dochádza k zväčšeniu absorpčnej plochy čreva až na cca 300 m2. Črevo je vystlané jednovrstvovým cylindrickým epitelom, v ktorom sa nachádza množstvo špecializovaných buniek, ktoré sú prispôsobené na vstrebávanie živín - enterocyty, pohárikové bunky, ktoré produkujú ochranný hlien, Panethovy bunky produkujúce antibakteriálne lyzozým, bunky produkujúce hormonálnej pôsobky ai Medzi klky sa potom nachádzajú žliazky produkujúce črevnej šťavy.

Pohyby tenkého čreva - môžeme rozlíšiť dva druhy - miešacie a peristaltické, ktoré tlačia tráveninu smerom k hrubému črevu.

Priechod tráveniny tenkým črevom zaberie 4-8 hodín.

Choroby spojené s tenkých črevom majú často ráz zápalov, ich pôvod môže byť známy napríklad infekcie či autoimunitné zápaly - celiakia (reakcia na lepok). Ďalšou skupinou sú nešpecifické črevné zápaly, kde nie je presná príčina rozvoja choroby známa, sem patrí napr Crohnova choroba, ktorá môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej sústavy či vysoká forma ulceróznej kolitídy. Zápaly, ale tiež nedostatok tráviacich enzýmov čreva môže vyústiť v malabsorpčné syndrómy, kedy sú nedostatočne vstrebávajú živiny z čreva a telo má nedostatok základných živín napr vitamínov, minerálov. Zvlášť u detí môže toto viesť ik poruche rastu. Menej často sa stretávame s vydutiny čreva - divertikuly, nezhubných a zhubnými nádormi.

 


 

comments powered by Disqus