Ako pomôcť chorému s Parkinsonom

Veľmi nepredvídateľná choroba, ktorá sa môže v zriedkavých prípadoch objaviť aj pred 40. rokom života. Čo robiť ak bola u vášho príbuzného diagnostikovaná táto choroba? Hlavne neprepadajte panike a začnite túto chorobu riešiť čo najskôr. Váš príbuzný potrebuje podporu a hlavne nový postoj k životu.

Parkinsonova choroba

Snažte sa mu pomáhať, ale len do tej miery, ktorú vám sám ukáže. Na začiatku choroby vám bude pripadať, že je chorý úplne zdravý, potom sa môžu objaviť zmeny v správaní, sociálna izolácia a hlavne fyzické prejavy, ktoré nie sú pre chorého príjemné.

Pár viet o Parkinsonovej chorobe

Parkinsonova choroba je zapríčinená nadmerným odumieraním nervových buniek tvoriacich dopamín. Ten má vplyv na motorické, asociačné funkcie a na limbický systém. Parkinson sa prejaví, ak je úbytok väčší ako 70%. Choroba sa môže rozdeliť na 4 základné etapy, ktoré nemusia u každého prebiehať rovnako.

  1. fáza - začiatok ťažkostí a uvedomenie si, že niečo nie je v poriadku. Začína trasenie rúk, výkyvy nálad, ťažkosti s rečou, únava, pocit stuhnutia v končatine, nemotornosť, spomalené pohyby, problémy s chôdzou.
  2. fáza - užívanie liekov výrazne uľavuje od príznakov a chorý má pocit, že je všetko v poriadku. Choroba sa akoby zastaví a čaká na ďalšiu fázu.
  3. fáza - choroba sa začne prejavovať v plnej sile a chorý stráca záujem o okolie a jeho hybnosť je výrazne obmedzená.
  4. fáza - choroba absolútne ovláda postihnutého. Závislosť na pomoci od okolia u chorého rastie. Chorý má problémy s chôdzou, jedlom, koordináciou, dostavujú sa depresívne stavy.

Ako pomôcť chorému s Parkinsonom?

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že Parkinson je choroba nevyliečiteľná, preto je potrebné postupovať tak, aby bol chorý čo najviac v pohode a mohol s rôznymi pomôckami vykonávať bežné činnosti. Chorému uľavíme tým, že nainštalujeme v jeho domácnosti madlá pre lepšie držanie tela. Pri chystanie jedla mu kúpime pomôcky pre uľahčenie krájania a mazania. Chorý by si mal jedlo chystať v predstihu, najlepšie deň vopred. Peňaženka s jednou priehradkou, nákupný vozík pre lepšiu stabilitu, nedávať elektronické predmety okolo pohára s vodou, šnúrky a gombíky nahradiť suchým zipsom alebo cvoky, lieky si pripravovať v týždenných intervaloch do liekoviek.

Pristupujte k chorému s tým, že je úplne inteligentne v poriadku, všetko si uvedomuje a je si vedomý čo mu nejde a čo naopak stále zvláda. V neskoršom štádiu môže mať chorý problém s hygienou, preto je veľmi dôležité zaistiť mu pravidelnú sprchu a pravidelnú výmenu bielizne. Skúste s chorým chodiť na prechádzky a navštevovať senior domy, kde im skúsení pracovníci pripraví program na mieru.

Ďalšie podrobné informácie o Parkinsonovej chorobe

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus