Rozmazané videnie

Rozmazané videnie môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Jačmenné zrno

Krátkozrakosť

Plachozrakosť

Stres

Zelený zákal

 


 

comments powered by Disqus