Choroby


Reyov syndróm

Ide o závažné ochorenie, vyskytujúce sa najčastejšie u detí (detského veku), ale môže postihnúť aj jedinca dospelého. Tento syndróm spôsobuje závažné poškodenie viacerých orgánov (tzv. multiorgánové ochorenie). Najčastejšie...
Reyov syndróm

Rotavírusovej infekcie

Rotavírusovej infekcie radíme medzi alimentárne (prenášané potravou) nákazy. Pôvodca Rotavírus, tj neobalený RNA vírus okrúhleho tvaru, od ktorého sa odvíja jeho názov (rota / latinsky koleso). Existujú tri skupiny rotavírusu...
Rotavírusovej infekcie

Rozdutie pľúc

Ochorenie, ktoré sa veľmi zle lieči a vzniká vďaka zlému životnému štýlu. Rozdutie pľúc čiže emfyzém vzniká rozpadom pľúcneho parenchýmu, spôsobeného rozpadom alveol. V pľúcach vznikajú cysty naplnené vzduchom až...
Rozdutie pľúc

Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza, latinsky sclerosis multiplex, je chronické autoimunitné ochorenie neurologického charakteru, ktoré postihuje mozog, miechu a mozoček. Za jej spustením stojí ložiská plaku roztrúsená v bielej hmote centrálnej...
Roztrúsená skleróza

Rubeola

Rubeola (rubeola ) sú radené Medzi TZV. detské choroby. Rubeola sú sprevádzané celkovými príznakmi typickými kožnými zmenami. Pôvodca Vírus ružienky z rodu rubivirů az čeľade Togaviridae ; Patri Medzi RNA vírusy. Výskyt...
Rubeola

Ruže

Ruže, známa tiež ako eryzipel je akútny lokalizovaný zápal, ktorý postihuje kožu a vrchnej časti podkožia. Hoci je zápal lokalizovaný, môže spôsobiť celkové problémy. Výskyt V našej krajine sa objavuje ročne cca 200...
Ruže

Salmonelóza

Salmonelózy sú u nás jedným z najčastejších hnačkových ochorení. Existuje mnoho sérotypov salmonely, salmonelózu však zväčša spôsobujú tieto - Salmonella enteritidis a S. typhimurium. Jedná sa o zoonózy, tj. Choroby, ktoré sa...
Salmonelóza

SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ťažký akútny respiračný syndróm alebo tiež syndróm náhleho zlyhania dýchania. Vírusové ochorenie vyskytujúce sa predovšetkým v Ázii. Prvýkrát bolo zaznamenané v Číne v roku 2002. V roku...
SARS

Sepsa

Sepsa je život ohrozujúci stav. Je to celková reakcia organizmu s masívnou aktiváciou imunitného systému pri bakteriálnej infekcii. Ťažké prípady sepsy sa môžu rozvinúť do septického šoku, pri ktorom dochádza k zlyhávaniu...
Sepsa

Schizofrénie

Schizofrénia je psychické ochorenie charakteristické narušeným vnímaním reality. V dôsledku toho dochádza k poruchám myslenia, vnímania, vôľa a prežívanie emócií. Názov pochádza zo slova schizma, čo znamená rozštiepenie....
Schizofrénie